Tübitak Teşvikleri

Tübitak teşvikleri, firmaların uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması gibi faydalar amaçlanmaktadır.

Nasıl Yapılacağını Öğren
Teşvik Danışmanım Tübitak Logo

Tübitak Destekleri

Tübitak Kobi Destekleri

Tübitak Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Tübitak tarafından kobilere verilen bu destek ile kobilerin uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Destekler firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılmasına, müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesine, ihracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesine, aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren kobilerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesine, tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışmasına, mevcut bir ürünün iyileştirilmesine, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projelerine verilecektir.

Tübitak Sanayi Destekleri

Tübitak Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Tübitak tarafından verilen bu destek ile firmaların uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Projedeki Ar-Ge çalışmaları ile ilişkili olan giderlerin desteklenmesi:

  • Personel giderleri
  • Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç)
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir)
  • Malzeme ve sarf giderleri
  • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri
  • Türkiye’deki üniversitelere, Tübitak’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri
  • Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler %40 oranı ile destek kapsamına alınır.
  • Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt sınırı GYK kararıyla %25’e indirilebilir.

©2024 Teşvik Danışmanım tesvikdanismanim.com - Powered by Great Doers

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?