Teşvik Danışmanlığı

Şirketinizin büyümesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için devletin vermiş olduğu teşvikleri almanız için size rehberlik eden uzman teşvik danışmanları ile çalışın.

Nasıl Yapılacağını Öğren

Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

Ekonominin güçlenmesi için üretimin artması, ihracatın artması, cari açığın kapanması, istihdamın artması sağlanması gerekir. Bunun için devlet, yatırım teşvikleri, ihracat teşvikleri, araştırma ve geliştirme teşvikleri, tarım ve hayvancılık teşvikleri, kırsal bölgelerde ekonominin büyümesi için bölgesel teşvikleri destekler. Bu teşviklerin alınması ile ilgili her birinin ayrı koşulları ve süreçleri vardır. Bu işlemleri her firma kendisi yapabilir. Ancak uzun ve zaman zaman değişen mevzuatları anlamak, projelendirmek, ilgili kurumun kabul edeceği şekilde dosya oluşturmak firmalar için hiç kolay değildir.

Teşvik Danışmanım, teşvikler konusunda iş modelinize uygun ihtiyaçları analiz eder. Bunun için en uygun teşviklerin tespit eder ve teşviklerin alınması için izlenecek yolu belirleyerek teşvikleri almanızı garantiler.

Teşvik Konuları

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, kararın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgedir.

Yatırım teşvikleri doğrultusunda, bölgesel yatırım teşvikleri, öncelikli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlarda destekler verilmektedir.

Bu destekler;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP)
  kapsamında desteklenen stratejik yatırımlara sağlanır)
 • Faiz veya Kar Payı Desteği (Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde
  sağlanır)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi

Bu desteklerin uygunluğu, seçimi, hazırlanması, takibi gibi tüm süreçlerde teşvik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İhracat Teşvik Danışmanlığı

Şirketlerin üretim ve ticaret standartlarını geliştirerek dış pazarlara açılmaları için devlet tarafından sağlanan çok yönlü birçok destek ve teşvik aracı bulunmaktadır. İşletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip ve ulusal piyasada olduğu gibi uluslararası piyasada da rekabet gücü sahibi olması gerekmektedir.

İhracat yapan ve yapacak firmalara, yurtdışı marka tescil ve koruma desteği, fuar destekleri, tanıtım destekleri, yurt dışı pazar araştırma ve pazara girme destekleri, yurtdışı ofis ve depo destekleri gibi çeşitli destekler verilmektedir.

Bu desteklerin uygunluğu, seçimi, hazırlanması, takibi gibi tüm süreçlerde teşvik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvik Danışmanlığı

Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi vergi indirimleri ve SGK indirimleri avantajlarından faydalanırlar. Ar-ge ve tasarım merkezi olmak için tüm iş süreçlerinde profesyonel destek ve rehberlik için teşvik danışmanlarımız ile tanışın.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Teşvik Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

Yatırım ve işletme sürecinde profesyonel destek ve rehberlik için teşvik danışmanlarımız ile tanışın.

Turizm Teşvik Danışmanlığı

Turizm Belgeleri yatırım dönemi ve işletme dönemi olmak üzere iki farklı dönemlerde bakanlık tarafından verilmektedir. Turizm yatırımlarına başlamadan önce Turizm Yatırım Belgesi alınması gerekir. Turizm İşletme Belgesi ise Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği anda alınacak bir belgedir.

Turizm yatırım ve işletme sürecinde profesyonel destek ve rehberlik için teşvik danışmanlarımız ile tanışın.

Sağlık Turizm Teşvik Danışmanlığı

Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen teşviklerin alınmasında teşvik danışmanlarımız tüm süreçlerde size rehberlik edecek.

Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi aracı kuruluşları için, marka, pazara giriş, istihdam, yabancı dil ve sağlık turizm eğitimi, yurtiçi tanıtım ve eğitim, hasta yol, yurtdışı muayene ve poliklinik, komplikasyon ve seyahat sağlığı sigortası, reklam, tanıtım ve pazarlama, sağlık etkinlik katılımı gibi birçok desteği alabilirsiniz.

Eğitim İhracat Teşvik Danışmanlığı

Türkiye’de yerleşik üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlar olarak ihracat desteklerinden yararlanabilirler.

Bu eğitim kuruluşları için, marka, pazara giriş, istihdam, tanıtım heyeti desteği, uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme desteği, akademisyen istihdam desteği, uluslararası sıralama desteği, uluslararası kuruluşlara üyelik desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama gibi birçok desteği alabilirsiniz.

SGK Teşvik Danışmanlığı

Tüm İşletmeler Şartları Sağladığı Sürece Sigorta Primi Teşviklerinden Faydalanabilir

SGK teşviklerinden, aylık prim ve hizmet belgesinin zamanında veren ve ödemesini yapan, SGK’ya borcu olmayan, kayıt dışı personel çalıştırmayan küçük ya da büyük özel sektördeki tüm işletmelerin çalışan sayısına bakılmadan sigorta primi teşvikleri alma hakları vardır.

SGK teşviklerinden eksiksiz faydalanmanızı sağladığımız gibi ortalama avantajları takip edilerek sgk teşviklerinden daha fazla kazanç elde etmeniz sağlanır. Ayrıca personel alımlarında ve çıkarmalarda doğru tercihlerle alınan SGK teşvikleri maksimize edilir.

Firmamızın geliştirmiş olduğu yazılımla, doğru, eksiksiz ve hızlı sonuç alırsınız.

©2024 Teşvik Danışmanım tesvikdanismanim.com - Powered by Great Doers

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?