Tarım ve Kırsal Kalkınma Teşvikleri

Kırsal kalkınma teşvikleri tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının tarım, hayvancılık, gıda gibi sektörlerde kırsal kalkınmanın sağlanması için çeşitli teşvikler sağlanmaktadır.

Nasıl Yapılacağını Öğren

Tarım ve Kırsal Kalkınma Teşvikleri

Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı, ağırlıklı olarak IPARD kapsamı dışında kalan illerde faaliyet gösteren çiftçilere %50 hibe desteğiyle katkı sağlayan bir programdır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı, kırsal alanda ekonomik ve  sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal  kalkınma programıdır.

Kırsal Kalkınma Destekleri

IPARD Programı Destekleri

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar

 • Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım
 • Kırmızı et üreten tarımsal işletmelere yatırım
 • Kanatlı eti üreten tarımsal işletmelere yatırım
 • Yumurta üreten tarımsal işletmelere yatırım

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar

 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 • Kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 • Kanatlı et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması
 • Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 • Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Çiftlik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme

 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi
 • Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi
 • Zanaatkârlık ve katma değerli yöresel ürünler
 • Kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Makine parkları
 • Yenilenebilir enerji yatırımları

Kırsal Kalkınma Teşvikleri

Bu projelere Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiler ile tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan üretici birlikleri/iktisadi teşekkülleri istenen şartlar kapsamında başvuru yapabilmektedir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
 • Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı ile soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydıyla teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Modern seralar
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

©2024 Teşvik Danışmanım tesvikdanismanim.com - Powered by Great Doers

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?