Kosgeb Teşvikleri

Kosgeb hem ülkemizin ekonomik kalkınmasına hem de kobilerin rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sağlayacak birçok teşvikler vermektedir.

Nasıl Yapılacağını Öğren
Teşvik Danışmanım Kosgeb

Kosgeb Destekleri

Kosgeb, kobi ölçeğindeki işletmelere yönelik destek programlarını yöneten bir kuruluş olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Yeni Kurulacak Firmalara Verilen Destekler

Ağırlıklı olarak perakende satış ve hizmet sektörü ile ilgili sektörlere yönelik kurulacak işletmeler için destek sağlanan “Geleneksel Girişimci Destek Programı” kapsamında istihdam edilen personel sayısına göre artan rakamlarda destek sağlanmaktadır.

İmalat sektöründe kurulacak yeni işletmeler için kurgulanan “İleri Girişimci Destek Programı” ile faaliyet alanının teknoloji düzeyine göre değişen rakamlarda destek sağlanmaktadır. Bu destekler az sayıda makine ile üretime başlayabilecek ölçekteki yatırımlar için faydalı bir başlangıç sermayesi olabilirken ölçek büyüdükçe destek oranı ve faydası azalmaktadır.

Mevcut Firmalara Verilen Destekler

Rekabet gücünü arttırmak ve uluslararası pazara açılmaları için;

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında firmaların rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında nitelikli eleman desteği, fuar desteği, marka tescil desteği, belgelendirme ve test giderleri gibi farklı başlıklardaki harcamalar için destek sağlanmaktadır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmalarına yönelik faaliyetleri desteklenmektedir. İhracata yönelik yapılacak personel giderleri, teçhizat, donanım ve yazılım alımı ile hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.

Ar-Ge ve teknolojik üretim geliştirmeleri için;

Kobi Tekno Yatırım, Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Ar-Ge yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesi ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamayı hedefleyen program ile bu alanlarda yapılacak projeler destek sunulmaktadır.

Stratejik Ürün Destek Programı ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ait yatırım projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

©2024 Teşvik Danışmanım tesvikdanismanim.com - Powered by Great Doers

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?